DMCZ pro ty, kteří nás ještě neznají

Veletrh Educa

Pracovní veletrh EDUCA MY JOB Dvanáct a půl tisíce návštěvníků zavítalo na veletrh vzdělávání.

Pracovní veletrh EDUCA MY JOB

Dvanáct a půl tisíce návštěvníků zavítalo na veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2017, který od čtvrtka 12. 10. do soboty 14. 10. hostila ve svých prostorech Home Credit Arena. Studenti se zde mohli seznámit s nabídkou více než šedesáti škol a vzdělávacích institucí. Zájemci o zaměstnání nebo změnu pracovního místa mohli vybírat z nabídky 45 vystavujících firem, podniků nebo personálních agentur.

Aby si nás návštěvníci mezi tolika ostatními vystavovateli všimli, zaplavili jsme arénu červenými balónky, a podařilo se! Komu byly obecné informace málo, mohl si rovnou v praxi otestovat, jak by mu šla od ruky práce, při které je potřeba bystré oko na rozpoznání ok-dílů od těch poškozených.

T-fórum na Technické univerzitě

6. 12. se konal 22. ročník veletrhu pracovních příležitostí T- Fórum 2017 v areálu Technické univerzity v Liberci, který navštívili studenti 6 fakult TUL.

Za DMCZ vrazili „lovit nováčky“ Bára Bílková a Michal Alaxa. Studentům jsme nabídli především volná místa pro jejich praxe, které mohou následně snadno přeměnit na své stálé zaměstnání. Byli jsme překvapení z toho, kolik zahraničních studentů dnes na TUL získává vzdělání. Podmínkou pro to, aby se mohli realizovat v DMCZ, je však nejen znalost angličtiny, ale také češtiny, na což jsme zájemce museli upozornit.

Přeshraniční výuka CroBoPlast (Cross Border Plastics)

CroBoPlast je přeshraniční síť technologií zpracování plastů budovaná v rámci projektu. Přeshraniční kooperativní výuky technologií zpracování plastů Zittau-Liberec, jejímž cílem je přispět k užšímu propojení průmyslu se vzděláváním a výzkumem, posílit regionální hospodářství a nepřímo podpořit sociální soudružnost a interkulturní komunikaci přeshraničního regionu.

Současně s T - fórem tak 6. 12. proběhlo setkání akademické, výzkumné a průmyslové sféry regionu Oberlausitz – Liberecký kraj. Setkání se konalo pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum TUL prof. Pavla Němečka a děkana Fakulty strojní TUL prof. Petra Lenfelda.

Program byl nabitý. Po úvodních prezentacích představujících projekt zblízka se téma stočilo k přiblížení výuky technologií zpracování plastů a kompozitů přímo na TUL, poté dostaly prostor pozvané firmy, aby studentům ukázaly v praxi, jak danou tematiku převádí do praxe.

DMCZ reprezentoval Petr Pavlíček, manažer Production engineering: „Představil jsem výrobní úsek moldingu v DMCZ, kde jsem popsal technologii a stroje na vstřikování plastů používané v DMCZ. Detailně jsem pak popsal proces automatické výměny forem, kdy dokážeme vyměnit formu v ideálním případě i za 2 min oproti standartní výměně, která trvá přibližně 60 min. Tím dramaticky redukujeme prostoje při změně výroby na moldingu. Dále jsem vyzdvihnul nový MES, který jsme zavedli na našich vstřikovacích strojích a který nyní testujeme. MES je zkratka pro Manufacturing Execution System, což je v našem případě modulární software, který slouží k monitorování výroby v reálném čase a který nám podává mnoho důležitých informací a reportů jak o stavu výroby, tak o vstřikovacích strojích. Na závěr jsem představil strukturu našeho moldingového oddělení technologie a možnosti spolupráce se studenty zejména formou brigád nebo diplomových prací.“

Následovala panelová diskuze zástupců česko-saské průmyslové a výzkumné sféry se studenty a akademiky. Celý program ukončila prohlídka laboratoří zpracování a zkoušení plastů na TUL.

O tom, že spolupráce mezi DMCZ a univerzitou již probíhá, svědčilo potkání hned několika našich současných praktikantů z oddělení technologie, kteří studují obory zabývající se moldingem, strojařinou nebo elektrem. K nám docházejí na dlouhodobou brigádu, při které si nejen vydělají 160Kč/hod, ale především získají cennou praxi, v rámci které nejprve zpracovávají data, zabývají se průmyslovou statistikou, komunikují s dodavateli, zavádí malé přípravky, ale postupně se dostávají ke složitějším záležitostem, jako je zavádění zlepšováků rovnou do výroby. Po dokončení studia u nás tito brigádníci zpravidla rovnou dostávají pracovní nabídku.