Soutěže pro zaměstnance

Společnost DENSO pořádá pro své zaměstnance soutěže, při kterých zaměstnanci dostávají testy, praktické úkoly i si samy připravují své vlastní projekty, které jsou poté vyhodnocovány a následně oceněny. Při těchto soutěžích si mohou zaměstnanci ověřit své vědomostní schopnosti či se naučit něco nového pro svůj kariérní růst.