Na cestě k excelentní společnosti

Mezinárodní soutěž s názvem „Excelentní společnost“ zná své vítěze. Kromě států Evropy se této soutěže účastní i Asie, Čína, Japonsko a Severní Amerika. Pojďme se ohlédnout za výsledky 11. evropského kola, ale nejprve si vysvětleme, co to vlastně ta „excelentní společnost“ je.

Excelentní společnost v této soutěži představuje výrobní společnost vytvářející hodnoty pro zákazníka a zajišťující trvale udržitelnou budoucnost efektivním řízením změn uvnitř i vně organizace prostřednictvím zapojení všech pracovníků za využití inovací a kreativity. Cílem je posílení struktury výroby za použití metod jako je TIE a základních nástrojů pro kontrolu výrobního procesu. Cílem je zviditelnit všechny druhy plýtvání za účelem jejich eliminace. Ve výrobě je takové plýtvání nazýváno jedním pojmem a to je Muda.

Předvýběrové kolo se uskutečnilo 24.2.2022 online formou. V tomto kole byly vybrány 3 společnosti, které postoupily mezi finalisty. V rámci Evropy se mezi nejlepší společnosti kromě DNBA (Barcelona), DMHU (Maďarsko) zařadilo i naše DMCZ. DMCZ představilo zlepšující aktivity v oblasti ergonomie za využití automatizace. Dále video instrukce, které pomáhají odstranit jazykové bariéry. Tyto aktivity slouží především ke zlepšení flexibility při umisťování operátorů na pracovní pozice a k překonání těžkostí vznikajících při náboru cizinců. Další představenou aktivitou byla aktivita k optimalizaci interní logistiky, takzvaná Conveyance Oobeya. Ta je založená na metodě TPS/TIE v kombinaci s vývojem a využíváním nástrojů IoT. Aplikace k řízení objednávek vstupních dílů byla vyvinuta našim týmem specialistů F-IoT. Naše aktivity byly prezentovány Liborem Hájkem z výroby, Martinem Svobodou z logistiky, Radimem Tanzynou z předsériové technologie a Radkou Vykusovou z oddělení MPD TIE.

Evropské finálové kolo se konalo 30.3.2022 a stejně jako kolo výběrové se uskutečnilo online formou. Ve finálovém kole byla Excelentní společností vyhlášena společnost DMHU v Maďarsku, která směrovala své aktivity na jasné propojení své firemní vize s každou jednotlivou činností prováděnou uvnitř firmy. Zaměstnanci lépe a s větším nasazením pracují pro společnost, s jejíž vizí, fungováním a produkty se dokážou ztotožnit a která se vůči nim chová otevřeně a transparentně, čímž dochází ke zvyšování angažovanosti a motivaci zaměstnanců. Zástupci DMHU se připojí ke konferenci do Japonska, kde budou své aktivity prezentovat japonskému top managementu v rámci EF konferenci (Excellent Factory).

Na závěr ještě zmiňme úspěchy DMCZ v této soutěži z předchozích let. Od roku 2012 do roku 2016 jsme se každoročně řadily mezi tři nejlepší společnosti v Evropě, které postupovaly do finálového kola. V letech 2017 až 2019 DMCZ jsme ve výběrovém kole úspěšní nebyli, v roce 2020 jsme se neúčastnili z důvodu pandemie Covid-19. Na úspěchy z let 2012 až 2017 jsme navázali až v roce 2021, kdy jsme se opět probojovali ve výběrovém kole mezi ty nejlepší.

Děkujeme pracovníkům, kteří naši společnost při letošním ročníku prezentovali a děkujeme též vám všem, kteří pracujete na změně DMCZ směrem k dosažení Excelentní společnosti.