DENSO logo

23. 3. 2016 bylo ukončeno několikatýdenní kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti DENSO Manufacturing Czech s.r.o. (DMCZ), odborovou organizací Denso Liberec zastoupenou paní Radkou Ritterovou a předsedou krajského sdružení Asociace samostatných odborů ČR (ASO) panem Milanem Šubrtem. Výsledkem jsou změnové body kolektivní smlouvy, které pro zaměstnance DMCZ znamenají hned několik přínosů, jako např. navýšení mezd, příplatků a dalších prémiových složek.

Na základě kolektivní smlouvy uzavřené na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 vzroste základ pro výpočet měsíční prémie zaměstnanců z 2 900,- Kč na 3 000,- Kč, příplatek za práci v nepřetržitém režimu se zvýší z 8,- Kč / hod na 10,- Kč / hod, hodnota poukázky na prací prostředek bude navýšena na 700,- Kč / rok a za patnáctileté pracovní výročí DENSO svým loajálním zaměstnancům nově daruje mimořádnou odměnu ve výši 15 000,- Kč. Mzdy zaměstnanců DMCZ se navýší do 3%.

Kromě finančních nárůstů byly rovněž projednávány témata týkající se celozávodní dovolené ve FY2016, rozšíření nabídky pracovních oděvů pro zaměstnance o nový, pohodlnější střih, znovuobnovení benefitu v podobě dotace očkování zaměstnanců a přípustné případy nařízení přesčasové práce.

Jednání probíhala v přátelském duchu, kdy všechny strany jednaly s úmyslem vyhovět potřebám zaměstnanců. „Jsme si vědomi velkého přínosu našich lidí pro růst firmy DENSO a oceňujeme jejich celoroční pracovní výkony, které jsou přizpůsobovány novým projektům a koordinovány specifickými zadáními našich zákazníků. Loňský rok jsem končil poděkováním za jejich obrovský kus práce z důvodu navýšení výroby na straně zákazníků a zároveň interní potřeby předvýroby kvůli plánovanému stěhování linek souvisejícímu s rozšířením závodu. Uvědomuji si tlak, kterému byli všichni podrobeni, a o to více si vážím faktu, že jsme situaci úspěšně zvládli.

Všechny dohodnuté změny kolektivní smlouvy reflektují náš cíl poskytovat ty nejlepší finanční podmínky a ohodnocení, jakých jsme na základě našich hospodářských výsledků za minulý fiskální rok schopni dosáhnout. Vzhledem k nim a dalším plánovaným zakázkám až do roku 2018 můžeme být ve vyhlídkách prosperity společnosti pozitivní a i nadále poskytovat našim zaměstnancům dlouhodobou sociální jistotu. Důkazem je také zmíněné rozšíření závodu o 8 400 metrů čtverečných, které jsme v předstihu dokončili 1. 2. 2016 a od kterého očekáváme zejména zvýšení efektivity a další zlepšení pracovního prostředí,“ komentuje prezident DMCZ pan Karel Balatka.

S výsledkem kolektivního vyjednávání a novými pracovními podmínkami je spokojen také M. Šubrt: „Jednání k nové kolektivní smlouvě byla férová a korektní. Dojednali jsme maximum, jaké v současné době šlo. Při jednání k navýšení mezd jsme dali prioritu zaměstnancům, kteří v DMCZ pracují delší dobu a odvádí velice dobrou práci. Během diskuzí jsme kladli důraz také na důležitost komunikace nadřízených se zaměstnanci ve výrobě.

Japonská společnost DENSO patří k předním firmám v Libereckém kraji. Pozitivně vnímám její rozšíření, které zaměstnancům dává budoucnost další práce. Přál bych si, aby takových firem bylo více. I v tomto kraji se však bohužel setkávám s podniky, které mzdy svým zaměstnancům navyšovat neplánují, čímž značným způsobem porušují zákoník práce. Tyto firmy budou mít v krátkém čase problémy s dostatkem zaměstnanců. DENSO však dlouhodobě dělá maximum, aby se tomuto zařazení vymykalo.“

Kontakt pro média:

Markéta Jančáryová, Specialista pro vztahy s veřejností

+420 731 530 070   

 m.jancaryova@denso.cz