Prezident DMCZ

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. (DMCZ) si Vám dovoluje oznámit, že s platností od 1. 9. 2016 byl novým prezidentem společnosti jmenován pan Shinichiro Yamaji. Ve funkci tak vystřídá Dr. Ing. Karla Balatku, který na pozici působil od roku 2010.

Zvykem japonských společností bývá rotace čelních představitelů. Šestileté funkční období p. Balatky je oproti této tradici dlouhým časovým úsekem, během kterého vedl společnost politikou dbající na lidské jednání a dávající důraz nejen na vnitrofiremní záležitosti, ale také na aktivní zapojení společnosti do témat a událostí regionu. Od září se bude podílet na vedení Evropského inovačního centra výroby čtrnácti evropských výrobních závodů DENSO, mezi které mj. patří DMCZ.

Pan Shinichiro Yamaji [šiničiró jamadži] bude v pořadí pátým prezidentem DMCZ. Do této chvíle působil sedm let na stejné pozici v Číně, jeho předchozí zkušenosti jsou z výrobních závodů v USA a Velké Británii. Mezi jeho hlavní úkoly bude v prvních týdnech patřit seznámení se s českým prostředím a jednotlivými týmy specialistů. Oficiální představení všem zaměstnancům proběhlo 31. 8. 2016 na Company meetingu, během kterého se všemi přivítal slovy: „Kdykoli se spolu během dne potkáme, neváhejte mě oslovit nebo pozdravit, budu rád. Chtěl bych pokračovat v politice, která stojí na Vizi2020 vytvořené panem Balatkou a vámi a snažit se o další zlepšování směřující k realizaci Dantotsu závodu (‚nejlepší z nejlepších‘) naplňujícího koncept Jednoduše – Plynule – Vizuálně. Rád bych stál v čele firmy atraktivní jak pro zákazníky, tak pro její zaměstnance a obyvatele regionu, která dodává výrobky nezatěžující životní prostředí a kde se management opírá o tři základní pilíře – dobrou komunikaci (otevřenost), vysokou aktivitu (energičnost) a samostatnost. Tomu všemu odpovídá mé motto: Žít energicky, nevzdávat se a neklesat na mysli.“

Jeho následujícím úkolem bude dokončení rozpracovaných projektů a pokračování v aktivitách vedoucích k naplnění klíčových témat firmy, které je potřeba při práci ctít a jejichž prioritu bude vyznávat v pořadí – bezpečnost, kvalita, zisk a produktivita.

V roli jednatele společnosti zůstává i nadále pan Atsushi Murase.

Kontakt pro média:

Markéta Jančáryová, Specialista pro vztahy s veřejností

+420 731 530 070

 m.jancaryova@denso.cz