DENSO logo

KDY: 01.07. – 13.10.2018 (105 dní)

KDE: oprava silnice od mostu až po kruhový objezd u Magny

JAK:
ulice České Mládeže bude v průběhu trvání uzavírky jednosměrná a to ve směru od silnice I/35 do průmyslové zóny
dále bude doprava směřována na objízdnou trasu přes ulice Průmyslová, Heyrovského, Puškinovu (rovněž jednosměrná až po křižovatku s ulicí Minkovickou) a přes ulici Minkovickou, s následným napojením na I/35
na dodržování dopravního značení bude dohlížet Policie ČR

 

 

PROČ OPRAVA NEPOČKÁ DO VYBUDOVÁNÍ NOVÉ PŘÍJEZDOVÉ CESTY:

  • protože bude hotova v pozdějším termínu, než je životnost stávající silnice
  • v následujících 2 až 3 letech dojde k velkým zásahům do mostních konstrukcí na silnici I/35 a opravně tunelu, čímž dojde ke značnému zatížení dopravy na ostatních pozemních komunikacích v Liberci

OBJÍZDÉ TRASY:

VEŘEJNÁ DOPRAVA: Změny

Odjezdy linek jezdících do Průmyslové zóny Jih zůstávají neměnné. Ve směru z Průmyslové zóny Jih pojedou linky č. 31, 33, 34 a 35 po objízdných trasách.

UPDATE OD 15.08.2018:

Jednotlivá schémata v příloze člení stavbu na časové úseky dle změn v dopravním omezení.
První změna oproti současnému průjezdu zónou začíná 15.08.2018 zákaz vjezdů a výjezdů z OC Nisa na ul. ČM).
Výrazná změna začne 25.08.2018 a potrvá 1 měsíc (kruhovým objezdem u Magny projedete pouze směrem k Densu, nikoli od Densa).
Úplná uzavírka ul. České Mládeže potrvá 28.09. - 30.09.2018 (příjezd do zóny bude možný pouze ze směru Kubelíkova).

Termíny

Průjezd Pilínkovem zůstane po celou dobu jednosměrný.

Kontakt pro média:

Markéta Jančáryová, Specialista pro vztahy s veřejností

+420 731 530 070   

 m.jancaryova@denso.cz