Skončila série odborných školení

V únoru 2013 byl uzavřen cyklus odborných školení se zaměřením na hliník, který organizovalo tréninkové centrum DMCZ společně se společností Libeos.

V rámci tohoto cyklu bylo realizováno celkem 15 školení, zacílených na oblast výroby, vlastností, koroze, svařování, tváření a pájení hliníku, kterých se zúčastnilo 86 pracovníků z různých oddělení DMCZ.

Do technických znalostí svých pracovníků hodlá DMCZ investovat i v příštím roce s cílem nadále zlepšovat úroveň technického vzdělávání v DMCZ. Což znamená především prohlubovat spolupráci s vysoce odborně zaměřenými pracovišti jako je např. společnosti Libeos, Technická univerzita v Liberci a další.

První ukázku intenzivnější spolupráce můžeme demonstrovat např. na návštěvě kolegů z asociace korozních inženýrů v laboratoři kvality DMCZ.