Slavnostní vyhodnocení VI. ročníku Akademie mistrů

Akademie mistrů

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 jsme za přítomnosti prezidenta společnosti a čerstvých dvanácti absolventů slavnostně vyhodnotili šestý ročník Mistrovské akademie.

Co je to Mistrovská akademie?

Mistrovská akademie je vzdělávací program, certifikovaný MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky), který je určený pro všechny mistry, liniové vedoucí a kandidáty na tyto pozice. Záměrem programu je jejich rozvoj a náležitá připravenost nejen pro náročnou práci vedení provozu, ale zejména vedení lidí. Program Mistrovské akademie trvá jeden rok a obsahuje 3 moduly, které jsou rozloženy do úzce na sebe navazujících 1-2 denních kurzů. Dohromady tyto aktivity činí 110 hodin školení nad rámec běžných pracovních povinností.

Akademie je založena na propojení teorie a praxe. Všechna školení jsou vedena interaktivní formou, což zahrnuje metody jako brainstorming (skupinová diskuse), praktické nácviky situací, které řeší v rámci svého dennodenního pracovního života, výklad ze strany lektora a především koučování, které umožňuje přenesení co největšího množství nabytých znalostí do konkrétní praxe každého účastníka.

Celý program je maximálně přizpůsoben nejen potřebám DMCZ, ale zejména našemu prostředí a praxi. V první řadě reflektuje fakt, že nábor našich mistrů probíhá z řad operátorů a setterů, tedy lidí manuálně velmi zručných, co znají naše linky a práci na nich, ale se silnou potřebou osvojit si ostatní dovednosti důležité pro vedoucí pracovníky týmů lidí. Závěrečná zkouška je vždy cílená na pracoviště daného mistra, jehož specifika jsou zohledněna po celou dobu trvání Akademie. Mistři jsou navíc kromě závěrečné zkoušky před začátkem kurzů, bezprostředně po absolvování Akademie a po uplynutí 12 měsíců od ukončení programu hodnoceni svým přímým nadřízeným.

Zakončení šestého ročníku

Pan Yamaji slavností setkání zahájil slovy: „Děkuji vám, že jste absolvovali tak dlouhé školení. Děkuji o to více, když slyším, že nikdo z vás v jeho průběhu neodpadl. Z toho je poznat vaše silná vůle. Pozice team leaderů, na které pracujete, je pro naši firmu velice důležitá. Lidé v roli, jakou mám já, nebo manažeři, supervizoři, … mají sice mnoho co říct, ale ti, kdo vidí až na ty nejzazší články výroby, jste vy. My nemůžeme dohlédnout všude. Důležité je tedy vaše vedení na místech, kam my nedohlédneme. Zároveň je důležité, abyste dbali na dodržování pravidel, jaká jsme si stanovili, a pochopitelně jste to vy, kdo může podávat informace o problémech, jaké se ve výrobě vyskytují a poskytovat tím pádem prostor pro neustálé zlepšování. Věřím, že tento kurz, který jste absolvovali, vám pomohl naučit se, jakým způsobem lidi vést, učit a motivovat. Byl bych rád, kdyby se vám podařilo to, co jste se naučili, využít v praxi, a kdyby se vám díky tomu lépe dařilo dotahovat k dobrému konci věci, které se svými týmy musíte řešit. Ještě jednou děkuji za vaši vytrvalost.“

Slavnostního ukončení se zúčastnila také Markéta Šimáková, zástupkyně firmy DMC management consulting s.r.o., která jednotlivá školení organizovala: „I já bych vám všem chtěla moc poděkovat za to, že jste se Akademii plně věnovali, a že jste chodili připravení, protože pro lektora není nic lepšího, než skupina, která chce. Ten zbytek už je na nás, abychom vám pomohli se to naučit a aplikovat do praxe. Vzhledem k tomu, že už jste šestá parta, mám určité porovnání a pocit, že vaše úroveň je pořád vyšší a vyšší. Pevně doufám, že absolventi před vámi teď skutečně používají to, co se naučili. Jsme ráda, že tu padla slova o důležitosti vaší pozice ve společnosti. Protože to je to, co my vám říkáme po celou dobu školení na všech modulech. A vzhledem k tomu, že všechny tyto moduly vychází z principu Toyota, můžeme říci, že jsou vyzkoušené, opravdu fungují a je to něco, co můžete ve své denní praxi uplatnit. Když jsem vyhodnocovala zkoušku, byla jsem mile potěšena, že jste všichni uspěli na poměrně vysoké procento, nikdo neprolézal s odřenýma ušima. Je zkrátka vidět, že jste se pilně připravovali a věnovali tomu svůj čas. Děkuji i vašim nadřízeným za to, že vám ten čas umožnili, abyste na Akademii mohli chodit, protože i vůle, že to chce váš nadřízený, je motivace pro vás. Když to chcete vy, je to motivace pro vaše podřízené. Když budete vědět o kolegovi, který se do Akademie teprve chystá, tak ho prosím podpořte, aby neměl zbytečný strach ze zkoušky a podobně. Ještě jednou díky moc, všichni si zasloužíte obrovský potlesk a certifikát, který si odnášíte do svého života, buďte na něj pyšní, protože jste pro to museli udělat opravdu hodně práce.“

Jak se stát studentem Akademie?

Nominace do programu provádí nadřízený (obvykle manažer) v souladu s aktuálním Succesion plánem.