Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší firemní politiky a kultury.

Naším cílem je stát se vynikající společností v souladu s japonskou filozofií DMCZ Monozukuri Way. Mezi základní pilíře této filosofie patří bezpečnost.

 • „Pečujme o lidi, společnost a přírodu prostřednictvím bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochrany životního prostředí“.
 • Pečujeme o společnosti i naše okolí vytvářením a udržování dlouhodobě dobrých vztahů. Podporujeme kulturní, sportovní, environmentální a další aktivity.
 • Pečujme o přírodu, abychom ji uchovali pro sebe a příští generace.

České Denso se po vzoru ostatních světových DENSO závodů nechová lhostejně k regionu, kde působí. Zapojujeme se do projektů CSR, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, kulturní a společenské dění v regionu. Tato filozofie se stala základem dlouhodobé politiky skupiny DENSO, která je dále rozvíjena.

Dlouhodobá politika skupiny DENSO do roku 2030.
Přinášet naději na lepší budoucnost planety, společnosti a všech lidí.

 

spolecenska odpovednost

Náš cíl pro rok 2030

Stát se firmou, která trvale vytváří nové hodnoty v oblasti mobility, která podporuje udržitelnost a přináší radost a duševní klid všem lidem.

Věcná a finanční podpora DMCZ regionu:

 • Dětský domov Liberec
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky
 • Domov pro seniory Vratislavice
 • Psí útulek Archa Liberec
 • Suchopýr v Oldřichově Hájích (Ekocentrum)
 • Dětský domov Krompach
 • Nábytková banka

Nefinanční pomoc našich zaměstnanců v rámci dobrovolnických sbírek:

 • Dětský domov Liberec
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky
 • Domov pro seniory Vratislavice
 • Psí útulek Archa Liberec
 • Suchopýr v Oldřichově Hájích (Ekocentrum)

Nefinanční pomoc našich zaměstnanců v rámci dobrovolnických sbírek:

 • Dětský domov Liberec
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky
 • Domov pro seniory Vratislavice
 • Psí útulek Archa Liberec
 • Suchopýr v Oldřichově Hájích (Ekocentrum)

Denso akce pro rodiny s dětmi:

 • Dětský domov Liberec
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky

Sponzoring pro zaměstnance

V duchu hesla „Pomáháme těm, kdo pomáhají, podporujeme aktivní“ rozdělujeme každý měsíc 10 000,- Kč na podporu projektů a aktivit našich zaměstnanců. Příležitost získat finanční dar pro svůj projekt/aktivitu má každý zaměstnanec, který je sám aktivní nebo pomáhá ostatním. Sponzorsky podporujeme projekty, kluby, instituce a akce, v nichž aktivně působí, organizují, osobně pomáhají našich zaměstnanci nebo jejich skupiny. Každý rok 120 000 Kč všude tam, kde jsou naši lidé.