Pro naše zaměstnance zajišťujeme:

Programy prevence zdraví - vyšetření EKG, možnost redukce hmotnosti nejen jako prevence ischemické choroby srdeční, problematika odvykání kouření, poradna pro prevenci onkologických onemocnění, očkování proti chřipce – každoroční aktivita