Anglické dobrodružství pro děti našich zaměstnanců

Tábora se zúčastnilo celkem 29 dětí ve věku od 5 do 12 let a konal se v prostorách kolejí Harcov. Příměstský tábor byl pro všechny děti hrazen v plné výši, jež zahrnovala jazykovou výuku, veškeré pomůcky, obědy, svačiny a pitný režim.

A jak takový anglický příměstský tábor probíhal?

Děti se sešly každý den v 8 hodin ráno a od 8:30 hodin se už ze všech koutů začaly ozývat anglická slovíčka a fráze. Okolo 12 hodiny si daly děti oběd v jídelně s krátkou pauzou a po obědě se mohly těšit na odpolední program, který končil v 15:30 hodin. Děti byly rozděleny do dvou skupin dle úrovně na začátečníky a pokročilé. Výuku zajišťovalo mladé duo zkušených lektorek Stefi a Ivet společně s rodilým mluvčím Peterem Highfieldem, se kterým se děti rozhodně nenudily. Ani nemohly, byl pro ně připravený nabitý program, díky kterému si odnesly nové znalosti, zkušenosti a užily si spoustu legrace. Jak už samotný název tábora napovídá, koncept Meet & Play je založen především na známém mottu Jana Ámose Komenského „Škola hrou“ a přesně v tomto duchu byly pro děti připraveny veškeré aktivity, se kterými se malí nadšení angličtináři mohly během tábora setkat.

Lektorky Ivet se Stefi se věnují výuce anglického jazyka již několik let, a to jak na základní škole, tak formou individuální výuky klientů různého věku.

anglictina s lektorkami

anglictina s lektorkami