Hlavním výrobním programem společnosti DMCZ je sériová výroba klimatizací do osobních automobilů. Do našeho výrobního programu patří také výroba součástí do klimatizací, kterými jsou topné těleso, kondenzátor, chladič, výparník a řemenice. Naše výrobky směřují k zákazníkům z automobilového průmyslu, mezi kterými nechybí automobilky světových značek jako jsou Land Rover, Porsche, VW, Škoda, Audi, Fiat, Suzuki, Toyota, Ford a mnoho dalších.

Cílový zákazník náš výrobek sice nevidí a kromě ovládacího panelu se jej nemůže vlastně ani dotýkat, ale přítomnost naší klimatizace ve svém voze pocítí při jakémkoli výkyvu teplot. Službou, kterou prostřednictvím našich výrobků poskytujeme, je osobní komfort, s nímž posádka vozu absolvuje své cesty.

Klimatizační jednotka
Klimatizační jednotka
Klimatizační jednotka

Je srdcem klimatizace, kde se potkává vzduchový, chladicí a topný okruh. Jejími hlavními částmi jsou ventilátor, skříň upravující pomocí výparníku a topného tělesa teplotu a vlhkost vzduchu a distributor, rozdělující upravený vzduch do prostoru.
Objem výroby ve FY2023 -
2 583 469 ks
.

Topné těleso
Topné těleso
Topné těleso

Je tepelný výměník, který je napojen na vodní topný okruh. Ohřívá upravovaný vzduch teplem, které je odebíráno z motoru.
Objem výroby ve FY2023 -
816 471 ks
.

 

 

Kondenzátor
Kondenzátor
Kondenzátor

Je tepelný výměník, ve kterém probíhá kondenzace par chladícího média vysoké teploty a tlaku do kapalné fáze. Kondenzátor je umístěn před nebo vedle chladiče.
Objem výroby ve FY2023 -
2 358 803 ks
.

Chladič
Chladič
Chladič

Je tepelný výměník, který slouží k ochlazování chladící kapaliny z motoru.
Objem výroby ve FY2023 -
593 056 ks
.

Výparník
Výparník
Výparník

Je tepelný výměník, který je součástí chladícího cyklu. Ochlazuje a vysušuje procházející vzduch.
Objem výroby ve FY2023 -
1 503 706 ks.