Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v Denso Manufacturing Czech s.r.o. vychází z globálního přístupu společnosti ke svým zaměstnancům a je založen na principu neustálého zlepšování.

Každý nově příchozí pracovník společnosti absolvuje vstupní školení, kde je seznámen s hospodářským profilem společnosti DENSO v České republice i ve světě, s produkty a hlavními odběrateli, s výrobními procesy, plány výroby, organizačními strukturami, se základní filozofií společnosti a s interními pravidly. Základem pro získávání znalostí a dovedností jsou m.j. zákonná školení vyplývající z pracovně právních předpisů a požadavků společnosti na odbornou způsobilost.

Ostatní vzdělávací programy v rámci firmy podporují odborný růst a kvalifikaci zaměstnanců, zaměřeny jsou především na kvalitu práce, racionalizaci a zlepšování metod práce. Mezi taková školení patří např. řízení kvality, řízení systémů, odborná a technická školení, školení v rámci DENSO na globální úrovni, jazykové vzdělávání, rozvoj zaměstnanců v oblasti komunikace a řízení lidských zdrojů atd. Cílem každého školení je zajistit co nejvyšší možnou kvalitu a efektivitu procesů a co nejvíce se přiblížit skutečné praxi.

Tréninkové a školící centrum

Hlavním posláním TC je především poskytovat adekvátní technické vzdělání zaměstnancům na různých pracovních pozicích a tím podporovat činnost jednotlivých oddělení, s cílem co nejvíce se přiblížit skutečné praxi. I z tohoto důvodu je TC vybaveno nejmodernějšími technologiemi, používanými zde jako výukové pomůcky.

 

Tréninkové centrum výroby

Tréninkové centrum výroby (TCV) se nachází přímo ve výrobních prostorách společnosti a je zaměřeno na cílenou podporu výrobního programu DMCZ, minimalizaci defektů a reklamací. Od počátku roku 2007 byla zřízena 2 stanoviště TCV. Jedno se zaměřuje na montáž klimatizačních jednotek (HVAC) a druhé na sestavování tepelných výměníků (HEAT EXCHANGERů). Tréninky zajišťují kvalifikovaní trenéři.

Rozvoj technicko-hospodářských pracovníků (THP)

Systém vzdělávání pro skupinu tzv. technicko hospodářských pracovníků (THP) – referenty, specialisty, inženýry, supervizory a managery je tvořen tak, aby pokryl potřeby každého zaměstnance k výkonu práce, k prohlubování svých znalostí a dovedností a k naplnění firemních cílů. Školení vychází z interních dokumentů a směrnic o vzdělávání.

Spolupráce se školami

DMCZ spolupracuje se školami na bázi partnerství. Svým partnerům poskytuje funkční DENSO výrobky – např. klimatizační jednotky, výměníky a další, které jsou při školní výuce využívány jako názorné výukové pomůcky. Všeobecný přehled o společnosti DENSO a jejich výrobcích je rozšiřován i prostřednictvím vitrín, které umísťujeme do škol.