Zaměstnavatel už dnes nemůže vycházet jen z vědomostí, které už pracovníci mají, ale měl by u nich usilovat o efektivní zvyšování kvalifikace, která pomůže zvýšit podnikový výkon a konkurenceschopnost na trhu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců proto patří v naší společnosti ke klíčovým procesům v oblasti řízení lidských zdrojů. Právě zaměstnanci jsou ti, kteří představují základ našeho úspěchu. Znalosti a odborná připravenost našich zaměstnanců je klíčem k poskytování vysokého standardu našich výrobků a služeb. Naši zkušení kolegové a kolegyně Vám budou po celou dobu zapracování průvodci v poznávání našich procesů, výrobků a služeb, firemní kultury, interních pravidel a zajistí Vaše proškolení dle zákonných požadavků. Naši speciální pozornost v rozvoji věnujeme také kolegům a kolegyním s vysokým potenciálem dalšího osobnostního, odborného i kariérního růstu. Takové vzdělávací programy jsou zaměřeny především na rozvoj kompetencí, strategický přístup k osobnímu a profesnímu růstu zaměstnanců, pochopení a osvojení si dovednosti leadershipu včetně důrazu na vnímání významu emoční inteligence. Všestranný rozvoj zaměstnanců probíhá kontinuálně v průběhu celého pracovního poměru. Zaměřujeme se na profesní i osobnostní růst jednotlivců i skupin.

Jsme společností, kde máte šanci růst!

Tréninkové centrum

treninkove centrum

Hlavním posláním vzdělávání a rozvoje je být inovativním leaderem, vnímat trendy v oblasti rozvoje zaměstnanců, citlivě reagovat na současné i budoucí potřeby společnosti a přicházet a navrhovat nejvhodnější rozvojové programy. Pro realizaci těchto vizí využívá společnost DENSO budovu Tréninkového centra.

 

 

Tréninkové centrum výroby

vycvikove centrum

Tréninkové centrum výroby (TCV) se nachází v budově výcvikového centra a je zaměřeno na cílenou podporu výrobního programu DMCZ, minimalizaci defektů a reklamací. Máme tam umístěny některé výrobky jednotlivých výrobních úseků a také vybavení. Máme tam umístěny některé výrobky jednotlivých výrobních úseků simulující činnosti ve výrobě (šroubování, montáž dílů, rozpoznávání defektů).Tréninky zajišťují kvalifikovaní trenéři

Rozvoj technicko-hospodářských pracovníků (THP)

vycvikove centrum

Systém vzdělávání pro skupinu tzv. technicko hospodářských pracovníků (THP) – referenty, specialisty, inženýry, supervizory a managery je tvořen tak, aby pokryl individuální potřeby každého zaměstnance k výkonu práce. Objevujeme potenciál a talent každého takového zaměstnance. Rozvíjíme jejich kompetence s ohledem na budoucí směřování celé společnosti.

Spolupráce se školami

spoluprace se skolami

DMCZ spolupracuje se školami na bázi partnerství. Svým partnerům poskytuje funkční DENSO výrobky – např. klimatizační jednotky, výměníky a další, které jsou při školní výuce využívány jako názorné výukové pomůcky. Všeobecný přehled o společnosti DENSO a jejich výrobcích je rozšiřován i prostřednictvím vitrín, které umísťujeme do škol.