Budování pozice již v době studia

Možnost stát se jedním z nás mají nejen specialisté, odborníci či vedoucí pracovníci, ale také studenti středních a vysokých škol či jejich čerství absolventi. Již během studia mohou aktivní studenti nasbírat v naší společnosti praktické zkušenosti. Studenti VŠ u nás absolvují své praxe, brigády, nebo ve spolupráci s námi tvoří své ročníkové i absolventské práce.

Středním a odborným školám a učilištím

  • Tématické exkurze do firmy,včetně výkladu o společnosti, ukázky výrobků a prohlídky výrobních prostor i klíčových pracovišť.
  • Speciální přednášky o principech fungování našich výrobků.
  • Studentské praxe, primárně na technických odděleních, od nástrojárny přes technologii.

Každý rok vyrážíme na Burzu firem pořádanou libereckou střední průmyslovkou. Letos bylo naším posláním nabídnout zdejším studentům 21 konkrétních témat z oddělení Údržby nástrojů a forem, Elektroúdržby, Designu, Technologie montáže, Vývoje procesu, 1T a Kvality.

Spolupráce při tvorbě ročníkových a absolventských prací.

Účast v naší dovednostní soutěži Technical Skills Competititon.

Tato zaměstnanci oblíbená soutěž je zaměřena na vyhledávání odchylek a neshod na simulovaných vzorcích a obsahuje sedm disciplín dle mezinárodních standardů. Ročník 2017 byl výjimečný tím, že na stupně vítězů vystoupali studenti z jablonecké Střední průmyslové školy technické, kteří svým umístěním na třetí příčce překonali 9 týmů složených z našich zaměstnanců.

Univerzitám

Tematické exkurze do firmy, včetně výkladu o společnosti, ukázky výrobků a prohlídky výrobních prostor i klíčových pracovišť.

Během poslední exkurze po stopách práce technologa jsme v dubnu provedli naším závodem studenty třetího ročníku bakalářského studia na TUL. První zastávka byla u vstřikovacích lisů, kde jsme vysvětlili nejen vlastní vstřikovací cyklus, automatickou dopravu vstupního granulátu a manipulaci s finálními výrobky, ale třeba také metodu SMED při změně projektu nebo složitost nastavení parametrů při náběhu nové výroby. Ukázali jsme jim otevřenou vstřikovací formu, kde si mohli prohlédnout její komplikovanou konstrukci, výměnné vložky a funkci tvarových sliderů.

Živě jsme diskutovali například nad problematikou temperačních kanálů. Další logická zastávka byla na údržbě forem. Poslední zastávkou byla montážní linka HVACu. Zde se studenti zajímali nejen o vlastní montáž, ale hlavně o metody zajištění jakosti, o ohranu proti záměnám dílů a o provoz robotů, hlavně manipulátorů. Největší diskuze na téma širokých možností kamerového snímání a optických senzorů se rozpoutala u kamerového kontrolního robota. Na závěr setkání studenti velmi ocenili různorodost našich technologií.

Tematické přednášky

V rámci setkání akademické, výzkumné a průmyslové sféry regionu Oberlausitz — Liberecký kraj na TUL jsme dostali prostor propojit teoretické znalosti studentů s ukázkami z reálného fungování jejich témat v naší každodenní praxii. Představiil jsme náš výrobní úsek moldingu, a to včetně popisu technologií a strojů na vstřikování plastů, a proces automatické výměny forem, kdy dokážeme vyměnit formu v ideálním případě i za 2 min oproti standartní výměně, která trvá přibližně 60 min. Tím dramaticky redukujeme prostoje při změně výroby na moldingu.

  • Studentské praxe.
  • Spolupráce při tvorbě bakalářských a diplomových prací.