Belgická delegace představila inovativní řešení na půdě DMCZ

 Belgická delegace

Společnost Denso se tak 28. listopadu stala dějištěm pro exhibici zaměřenou na smart výrobu s názvem “Agoria Tech Day”. Agoria je největším belgickým obchodním sdružením zaměstnavatelů, které dláždí cestu všem technologicky inspirovaným společnostem v Belgii, které sledují pokrok na mezinárodní úrovni prostřednictvím vývoje nebo aplikace inovací a které sdružuje 1750 společností s celkovým počtem 300 000 zaměstnanců. Společnosti zastoupené sdružením Agoria jsou aktivní na 8 trzích, z nichž jeden je zaměřen na dopravu a mobilitu.

V rámci Agoria Tech Day se na půdě DMCZ představili členové 8 belgických a 1 holandské společnosti. Zaměstnaci Densa se tak mohli seznámit s inovativními koncepty společností ARKITE, Averna, conTeyor, DELTARAY, Exypnos, Materials, RapidFit+,NiniX Technologies, Pozyx a Yazoom. Exhibice trvala 4 hodiny a za tento relativně krátký čas ji navštívilo více než 80 návštěvníků.

Loga  firem

Holandská společnost ARKITE představila výrobek s názvem „Human Interface Mate“ neboli „Kamarád lidského rozhraní“. Jde o 3D senzor, který „se dívá“ operátorovi přes rameno, analyzuje provedení a brání chybám a to dříve než se stanou.

Belgická Averna pomáhá výrobcům dosáhnout vyšší úrovně kvality produktu a kratšího času uvedení výrobku na trh. Pro automobilový průmysl nabízí společnost Averna inovativní řešení a odborné znalosti v oblasti infotainmentu, ADAS, aktivní bezpečnosti či autonomity.

Další belgická společnost conTeyor se snaží rozvíjet výrobu opakovaně použitelných obalů na zakázku. Počínaje specifických požadavků, jde-li o ochranu a ergonomii. Vytváří nejvhodnější řešení kombinující různé materiály.

3D X-Ray je výrobek belgické společnosti DELTARAY, který nabízí řešení pro rentgenovou kontrolu a umožňuje zkontrolovat vnitřní struktury výrobku. DELTARAY poskytuje nejmodernější řešení, které odpovídají výrobním požadavkům Průmyslu 4.0.

Exypnos je další belgická společnost usilující o trvalé zlepšení výkonu při polyuretanovém rámování skel. V Materials využívají dlouholeté odborné znalosti z oblasti 3D tisku pro urychlení procesu od návrhu až po samotnou výrobu. Další společností prezentující 3D tisk byla na veletrhu byla taktéž belgická společnost RapidFit+.

V Materials využívají dlouholeté odborné znalosti z oblasti 3D tisku pro urychlení procesu od návrhu až po samotnou výrobu.

Další společností prezentující 3D tisk byla na veletrhu byla taktéž belgická společnost RapidFit+.

NiniX Technologies mění nápady ve výrobky. Vývojový a výrobní partner pro elektronické moduly do „drsného prostředí“ nabízející možnost využití jak analogových, tak digitálních komunikátorů. Pozyx vytváří širokopásmovou technologii, která se používá pro inovativní umístění předmětů v prostoru. Jak je psáno v jejich mottu „dokáží v prostoru označit prakticky cokoli“.

Yazzoom je poslední belgická společnost, která se na půdě DMCZ představila. Tato společnost prezentovala software, který pomocí nasbíraných dat dokáže vytvořit datové modely a tak trochu předpovídat, co se ve výrobě stane.

Věříme, že tato akce byla přínosná a že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a především obohaceni novými poznatky v oblasti automotive.