Čisté prostory v DMCZ

Jako čistý prostor se označuje místnost s definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech částic. Požadavky na jednotlivé třídy čistoty místnosti jsou dány především normami VDA 19 a ISO 16232, které dále tvoří základ pro specifické požadavky jednotlivých zákazníků. Naše místnosti jsou vybudovány s třídou čistoty ISO 7 a ISO 8.

Tato místnost spolu s vybavením, které bylo v rámci investice zakoupeno nám od nynějška umožní udělat si obrázek o vnitřní čistotě námi dodávaných dílů a to zejména tepelných výměníků. Obzvláště v chladícím okruhu automobilové klimatizace totiž velmi záleží na tom, aby se v systému nevyskytovaly mechanické nečistoty, které svým abrazivním působením mohou zapříčinit například selhání kompresoru, což je mechanicky nejsložitější zařízení v okruhu.

Zjišťování vnitřní čistoty dílů jsme tedy schopni od nynějška provádět sami bez nutnosti využívání externích laboratoří, což nám přinese nemalé finanční úspory. Tato technologie nám navíc umožní možnost kontinuální sledování a včasné odhalení vnitřních nečistot v našich výrobcích, čímž dokážeme předcházet případným reklamacím a tím ušetříme další velké finanční úspory.

Mezi zařízení, která byla v rámci vybudování čistých prostor pořízena, patří především:

  • proplachovací kabinet Pall
  • laminární box
  • laboratorní váha Kern s přesností 0,00001 g

Slavnostní zahájení provozu proběhlo za účasti prezidenta Sinichira Yamajiho dne 29. 6. 2021 a završilo tak naši téměř roční práci na tomto projektu. Závěrem chci za celý tým laboratoře QA jmenovitě poděkovat našemu kolegovi Ladislavu Balážovi za jeho úsilí, se kterým se budování čistých prostor věnoval a popřát mu mnoho profesních úspěchů v právě započatém provozu této pro nás nové technologie.