Filosofie společnosti DENSO

  • Poskytováním nejvyšší kvality produktů a služeb budovat pevné a stálé partnerství s našimi zákazníky a dodavateli.
  • Dosáhnout růstu společnosti na základě účasti zaměstnanců.
  • Podporovat spokojenost zaměstnanců prosazováním stabilního zaměstnání, sociální péče a osobního rozvoje.
  • Chránit životní prostředí a být zodpovědným členem společnosti.

Mise DMCZ - důvod existence našeho závodu

 • Partner „VDA“ zákazníků
  Přispívat ke globálnímu růstu DENSO vytvořením partnerství a získáním důvěry VDA zákazníků.
 • “Výstavní salón“ Evropské výroby DENSO
  Přitahovat evropské zákazníky průkopnickou a inovativní technologií DENSO.
 • Monozukuri lídr
  Vůdčí závod v Evropě pro DENSO MONOZUKURI (vytváření věcí a lidí).
 • Přispívat k rozvoji regionu a ochraně životního prostředí
  Podílet se na neustálém zlepšování životního prostředí a rozvoji regionu.
 • Zajišťovat spokojenost zaměstnanců
  Poskytovat příjemné, stabilní a dynamické pracovní prostředí, v kterém mohou zaměstnanci růst a naplňovat si své osobní profesní cíle.

Vize DMCZ 2020 - kam se chceme dostat

1. Být nejlepším dodavatelem a partnerem pro výrobce automobilů a pro skupinu DENSO

 • Společnost poskytující zákazníkům prvotřídní servis v oblasti kvality a dodávek.
 • Společnost s inovativním přístupem, konkurenceschopnými výrobky a službami, které překračují očekávání zákazníků a jsou vzorem pro ostatní dodavatele v evropském měřítku.
 • Společnost, která je zdrojem inspirace v oblasti zlepšování (KAIZEN).

2. Vůdčí výrobní závod Evropy

 • Vůdčí závod pro DENSO MONOZUKURI v Evropě (vzor pro aplikaci myšlenek TIE (TPS) a zdroj inspirace a poznání pro ostatní závody).
 • Koncept: „Následný proces je našim zákazníkem" je nám vlastní.
 • Závod se schopností vyvíjet vlastní výrobní procesy dané místní technologií a technologiemi DENSO, využívající výhod Střední Evropy.
 • Robustní procesy pro zavádění nových výrobků využívající paralelního inženýrství.
 • Schopnost vést a podporovat dceřinné výrobní závody.

3. Uznávaná společnost regionu

 • Společnost, jejíž zaměstnanci jsou hrdí a spokojení, že pro ni pracují.
 • Společnost, v níž si lidé z okolí přejí pracovat.
 • Společnost, která je vítaným přínosem pro region a jejíž působení je vnímáno pozitivně a jako společensky odpovědné.