IATF Audit 2022

Tak jako každý rok, i letos na začátku měsíce května, proběhl v naší společnosti třídenní certifikační audit prováděný italskou společností CISQ, jehož účelem je prověření systému kvality (QMS) v souladu s požadavky normy IATF (Inter-Agency Task Force) 16949, kterých je přibližně 350. Letošní audit byl takzvaně „dozorový“, jelikož jsme minulý rok dovršili tříletý recertifikační cyklus, auditovány byly pouze některé procesy.

V době plánování letošního auditu nebylo cestování z důvodů pandemie a počínající války na Ukrajině příliš bezpečné, proto po zkušenosti z minulého roku probíhal audit i letos v online prostředí. „V úvodu setkání byli auditoři seznámeni s auditovaným procesem, organizační strukturou a výrobními procesy. Pokud auditor potřeboval něco konkrétního vidět, vydali jsme se vybaveni iPhonem ukázat konkrétní situaci přímo na linku“ popisuje průběh provedení auditu specialistka oddělení ODQM Jindra Vlčková.

Maximální úsilí, odpovědnost a pečlivost při přípravě. To vše přineslo skvělé výsledky, jak z auditorské zprávy vyplývá. Auditoři nám udělili 3 pozitivní aspekty a pouze 4 malé neshody, na jejichž odstranění budeme pracovat, abychom dosáhli větší shody s normou do budoucna. Dále jsme obdrželi 6 podnětů ke zlepšení.

I když je IATF audit za námi a mohlo by se zdát, že máme to nejdůležitější za sebou, není to tak úplně pravda. Součástí každého auditu jsou následné kroky, kdy je potřeba zjistit kořenové příčiny, stanovit nápravná opatření a vytvořit akční plán k obdrženým neshodám. Teprve pokud tyto kroky včas splníme, můžeme očekávat, že nám bude certifikát ponechán.

Shrnutí - závěrečná auditorská zpráva

„Audit byl proveden podle plánu. Během auditu nevznikly žádné problémy. Systém kvality v DMCZ funguje v souladu s postupy a je dosahováno pozitivních hodnot nastavených výkonnostních ukazatelů (KPI – Key Performance Indicators) včetně ukazatele včasného dodání materiálů.“