DENSO logo

Otázky a odpovědi ohledně situace s koronavirem – 26. března

1. Krizový tým Corona (L. Hájek, S. Vats,T. Švagerka, K. Tokunaga, V. Pařízková, D. Vrtal, N. Isobe, J. Heteš) - účel a zodpovědnost: zajistit rychlé rozhodování podle měnících se okolností a komunikovat jednotně směrem k zaměstnancům společnosti. Jedná denně v 9:00 hod., po jednání publikuje aktualizaci „Otázek a odpovědí“. Vaše podněty ohledně situace s koronavirem prosím směřujte na členy krizového týmu, aby bylo možno je efektivně zpracovat;

2. Nošení roušky: vládní nařízení platné pro všechny občany na území ČR. Dodržování je občanskou povinností, zaměstnavatel je povinnen respektovat. Denso napomůže k plnění této povinnosti snahou o zajištění roušek dle možností, primárně pro zaměstnance, kteří mají ztíženou možnost obstarání roušky. Osoba bez roušky bude vykázána z prostor DMCZ . Během dneška rozmístíme informační plakáty. Prosíme pomožme si navzájem vlastnoruční výrobou roušek. Prosíme dodržujte odstup mezi sebou.

3. Používání roušky a bezpečnostních brýlí: platí obě povinnosti.

4. Pravděpodobnost uzavření závodu: zvažujeme takovou možnost, V tuto chvíli postupně zastavujeme jednotlivé výrobní linky, předpokládáme odstavení většiny linek v druhé polovině tohoto týdne. V tuto chvíli děláme maximum aby bylo možno linky odstavit a zároveň naplnit požadavky zákazníků po opětovném náběhu výroby.

5. Podmínky pro zaměstnance odstavených výrobních linek: dle Kolektivní smlouvy – zákaznické odstávky – první den v týdnu 66%, další dny v týdnu 74% průměrné mzdy;

6. Měření tělesné teploty: povinnost občanů sledovat svůj zdravotní stav a předcházet šíření nákazy. DMCZ umožní na zaměstnanecké vrátnici a v recepci měření teploty na požádání. Při zvýšené teplotě nad 37,5, kontaktujte svého lékaře;

7. Dezinfekce rukou. dezinfekční prostředky jsou na trhu nedostupné, průběžně se snažíme o obstarání , hned poté rozmístíme i další dezinfekční stanice. Do té doby prosíme o důkladné mytí rukou mýdlem. 26.3. – potvrzené dodání 16 l dezinfekčních náplní + 30.3. – dodání dalších 50 l dezinfekčních náplní

8. Průběžně monitorujeme stav, v současnosti nemáme žádné nakažené zaměstnance;

9. Relevantní nařízení vlády jsou vyvěšena na nástěnce v hlavní chodbě

10. Při podezření na kontakt s nakaženou osobou kontaktujte telefonicky svého lékaře. Pokud by nebylo následně vystaveno potvrzení o karanteně nebo pracovní neschonost, dohodněte se svým nadřízeným další postup (práce, dovolená, náhradní volno, neplacené volno...)

11. Postup pro THP při nedostatku práce: 1. čerpání dovolené 2019 / 2.HO u profesí kde je možno sledovat přidanou hodnotu práce z domova / 3. dovolená 2020, resp překážky na straně zaměstnavatele dle KS. / 4. zavedení „kurzarbeitu“ jakmile vláda zveřejní pravidla. HOD připraví první verzi plánu do středy 25.3.