Nahlédnutí do Densa očima žáků základních škol

Letošní EDUCA WEEK LIBEREC 2021 nabízí mnoho nového. Nedošlo pouze ke změně samotného názvu veletrhu, ale především jeho podoby.

Kromě klasického výstavního veletrhu EXPO je veletrh rozšířen o další části EDUCA VISIT, EDUCA ON-LINE a EDUCA KIDS.

Pro správný výběr (nejen) střední školy je důležité i to, aby si děti dokázaly představit možné budoucí uplatnění přímo v praxi, a proto jsme se stali součástí EDUCY VISIT.

Ve dnech 14. – 15.10. tak umožníme žákům libereckých základních škol nahlédnout do zázemí naší firmy, díky nimž získají žáci reálnou představu o svém oboru a zda v něm naleznou uplatnění. Na půdě Densa tak přivítáme 90 žáků ze tří základních škol. Vedoucí pracovníci provedou žáky nástrojárnou, laboratoří. Žáci se budou moci navštívit jednu z výrobních linek za provozu. Věříme, že přispějeme k většímu rozhledu a informovanosti žáků, aby pro ně rozhodování o volbě budoucího zaměstnání bylo snadnější.