Naše správa budov úspěšná na regionální úrovni

Obsahem této soutěže je vizualizovat a prezentovat snahy o aktivity přinášející vyšší efektivitu v oblasti řízení správy budov napříč regiony. Hodnotícími kritérii soutěže se tak stává sestavení ročního plánu, redukce spotřeby energií a s tím související emise oxidu uhličitého, snížení rizik prostojů výroby a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro externí dodavatele.

V rámci Evropy se DMCZ umístilo na krásném třetím místě mezi 10 evropskými výrobními závody. V globálním měřítku se DMCZ umístilo na dvacátém místě z celkově 65 přihlášených poboček. Tohoto umístění bylo dosaženo výbornou prací celého týmu správy budov podporovaných zejména spolupracovníky výroby, údržby a technologie.

Celému týmu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu i v dalších ročnících soutěže!