DENSO logo

Společnost DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ) informuje o navýšení nástupní mzdy na pozici operátor výroby platné od října 2017. Rozhodnutí je výsledkem dlouhodobého interního vyjednávání, jak reagovat na současnou situaci na trhu práce.

V průběhu roku prošlo DMCZ hned několika výraznými změnami v náborovém řízení oproti běžné praxi z předchozích let. První významnou úpravou bylo otevření náboru do kmene. Tím bylo vynecháno zkušební období, během kterého je za nového zaměstnance zodpovědná agentura a kdy k nám zaměstnanec nemá pevný závazek s běžnou délkou výpovědní doby. Ve druhém kroku jsme upravili nástupní mzdu pro nové zaměstnance tak, abychom od začátku finančně zvýhodnili ty, kteří k nám přicházejí s praxí ve výrobě. Obě tato opatření však zvýšený zájem veřejnosti o volná pracovní místa nepřinesla. V minulosti se nám však dobře osvědčilo doporučování uchazečů o práci přímo našimi zaměstnanci, kterým jsme za každého nového kolegu, kterého přivedli, vyplatili odměnu 10.000Kč. Dnes je tato částka o 5.000Kč vyšší a doprovází jí uvítací bonus 10.000Kč vyplácený novému operátorovi.

Mzdy operátorů jsou rozděleny do šesti tarifních tříd, jejichž výšku řídí vyjednávání s odborovou organizací Denso Liberec a předsedou krajského sdružení Asociace samostatných odborů ČR. Každý rok jsou jednotlivé tarifní třídy navyšovány. S platností od října 2017 nově příchozí operátor automaticky bez splnění jakýchkoli podmínek vynechá první tarifní třídu (15.000Kč) a nastupuje do druhé, ve které má nárok na:

  • 17.800 Kč základní hrubá mzda
  • 3.750 Kč měsíční prémie
  • 1.500 Kč příplatky za směny
  • 10.000 Kč uvítací bonus

Minimální hrubá mzda, kterou nový zaměstnanec na pozici operátora výroby bez přesčasů obdrží, je 23.050Kč. Všichni naši stávající zaměstnanci v první tarifní třídě, kmenoví i agenturní, byli souběžně s touto změnou přemístěni do druhé tarifní třídy. Tento přesun se týkal přibližně čtyř set lidí.

Všechny tyto změny se výrazně promítnou do nákladů společnosti na mzdy zaměstnanců, které tak měsíčně vzrostou o 2,3 mil. Kč. Na konci září 2017 navíc odstartovalo nové vyjednávání se zástupci odborových organizací, které s sebou ponese navýšení ostatních tarifních tříd pro příští fiskální období začínající 1. 4. 2018, aby současně s těmito změnami dále rostly také platy našich stávajících zaměstnanců.

V souvislosti se silnou potřebou stabilizace zaměstnanců pracujeme také na dalších dílčích úkolech, které se neodráží pouze ve mzdové složce. Na základě výsledků průzkumu spokojenosti konaného na podzim 2016 právě převádíme do praxe novinky v oblasti benefitů, kde ke stávající nabídce (http://www.denso.cz/pece-o-zamestnance/benefity/) přibude například zavedení cafeterie. V rámci svého online účtu tak každý náš zaměstnanec bude měsíčně od 11/2017 hospodařit s částkou 200Kč, kterou může použít na svůj volný čas v oblasti sportu, kultury, zdraví a dalších možností. Připojením se k projektu Firma na talíři propojíme našim zaměstnancům tři důležitá témata v jejich životě, a to jídlo, zdraví a práci. Můžou se tak těšit na měření tělesné kondice, workshopy, přednášky, ochutnávky zdravých dobrot, novinky v nabídce kantýny, soutěže, recepty a další aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu.

Kontakt pro média:

Markéta Jančáryová, Specialista pro vztahy s veřejností

+420 731 530 070   

 m.jancaryova@denso.cz