Olympiáda zručnosti

Olympiáda

Technical Skills Competition 2017

V sobotu 10. června proběhl v našem závodě již 10. ročník technicko-dovednostní soutěže, která je zaměřena na vyhledávání odchylek a neshod na simulovaných vzorcích a obsahuje sedm disciplín dle mezinárodních standardů. Zúčastnilo se 36 závodníků sdružených do 12 týmů.

Reporáž o celém dopoledni přináší na svých stránkách denik.cz

http://reklama.denik.cz/reklama/olympiada-zrucnosti-prace-hrou-je-densu-vlastni-20170616.html