Soutěž zaměřená na úsporu energií

V březnu proběhlo vyhlášení výsledků interní soutěže o nejlepší plakát na téma úspory energie.

Historie této soutěže, jejímž cílem je zvýšit povědomí zaměstnanců o úsporách energie a snížení negativních dopadů na životní prostředí, sahá do Japonska a roku 2015, kdy se konal první ročník. V první řadě bylo hodnoceno, nakolik plakát naplnil zadání. Přihlíží se přitom ovšem i ke vzhledové stránce. Role hlavního porotce se zhostil prezident společnosti Homare Kotate, který na první místo zařadil autorku z oddělení HSE Aiku Kasirin. Druhé místo získala Petra Bečvárovská ze stejného oddělení, třetí místo obsadil Petr Houška z oddělení kvality. Miroslavu Menšíkovi z odd. T&D byly předány drobné dárky za největší počet zaslaných dětských návrhů na plakát. Plakáty autorek A. Kasirin a P. Bečvárovské postoupily do celoevropského kola soutěže, jehož výsledky budeme znát v měsíci červnu. Během slavnostního vyhlášení byli vítězové odměněni dárkovými poukazy v celkové hodnotě 5 000 Kč.

Srdečně gratulujeme a autorkám, umístěným na prvním a druhém místě, přejeme hodně štěstí v dalším kole.

1. místo A. Kasirin1. místo A. Kasirin

2. místo P. Bečvárovská2. místo P. Bečvarovská

3. místo P. Houška3. místo P. Houška

4. místo M. Menšík4. místo M. Menšík