Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00134

Průběh projektu

Projekt bude probíhat od 1.listopadu 2010 do 30. října 2012.

Popis projektu

Společnost DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. působí v automobilovém průmyslu. Je výrobcem klimatizačních jednotek a jejich součástí - mezi výrobky naší společnosti patří HVAC, Condenser, Evaporator, Radiator, Heater Core a DL Pulley, které dodáváme pro vozy značek TOYOTA, Škoda, Lamborghini, Mercedes - Benz, BMW, Suzuki a další.

Cílem projektu je odborná specifická příprava zaměstnanců (interních lektorů) společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. v oblasti klimatizačních jednotek pro osobní automobily a další odborná příprava zaměstnanců pro posílení jejich stávající kvalifikace. Hlavní část projektu bude zaměřena na odborné vzdělávání konstruktérů - interních lektorů pro získání odborné kvalifikace a způsobilosti spojenou s novou výrobou klimatizačních jednotek do osobních automobilů k realizaci vnitropodnikových školení, které budou odborně a metodicky vést pro ostatní zaměstnance společnosti. V první části projektu budou konstruktéři absolvovat modulární vzdělávání v Německu (cekem 5 Modulů), kde získají potřebné know how, zkušenosti a dovednosti. V další části budou interní lektoři vytvářet školicí a výukové materiály, které budou využívat při vnitropodnikových školeních. Součástí projektu bude dále realizace vnitropodnikových školení pro celkem 28 zaměstnanců společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., kteří budou zapojeni do výroby klimatizačních jednotek pro osobní automobily.

Další část projektu se zaměří na realizaci specifických a obecných školení pro celkem 35 zaměstnanců společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., které výrazně posílí jejich stávající kvalifikaci a odbornost ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení. Převážná část specifických kurzů bude zaměřena na technologie a zařízení, která se používají pouze ve společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. Bude se jednat o školení na zařízení Aida-eccentric press, Denso robot, Engel injection molding machines a Apipro control system of maintenance. V rámci projektu bude realizován i jeden specifický kurz přímo v Japonsku, který se zaměří na vzdělávání v systému CIGMA/OCEANS.

Dílčí aktivitou projektu bude i obecné vzdělávání, v rámci kterého budou vzděláváni zaměstnanci v odborných dovednostech v oblasti JD Edwards, Rockwell PLC software a Server Windows, SQL.

Cílové skupiny

Jednotlivé aktivity projektu jsou navrženy tak, aby komplexně reflektovaly specifické vzdělávací potřeby zaměstnanců společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. Celkově aktivity projektu pokrývají dvě zásadní oblasti potřeb - odborná příprava interních lektorů pro realizaci vnitropodnikových školení a specifické a obecné vzdělávání zaměstnanců v dovednostech a schopnostech pro ovládání zařízení důležitých pro realizaci výrobních programů napojených na výrobu klimatizačních jednotek.

Vzdělávací aktivity jsou dostupné všem účastníkům a účastnicím v souladu s pricncipy rovných příležitostí.

Výsledky projektu

Realizace projektu přinese tyto výstupy:

  • 68 podpořených osob
  • 68 úspěšných absolventů kurzů
  • 33 nově vytvořených studijních materiálů
Náklady projektu: 2 901 738,00

Na projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. byla poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR - www.esfcr.cz