Sponzoring aktivit našich zaměstnanců

Auto Denso

Nevyčerpané finanční prostředky jsme se rozhodli využít pro podporu neziskových organizací. Celková částka 44 000 CZK byla rozdělena mezi 3 projekty.
Do Domova seniorů ve Vratislavicích nad Nisou jsme zakoupili tři dřevěné knihovny, do nichž budou ukládány darované knihy, které slouží klientům domova. Někteří z nich hodně čtou, ale prostory k ukládání knih v domově chyběly.

Dětskému centru v Liberci jsme přispěli částkou 14 000 CZK, která bude použita na pořízení elektricky ovladatelné dětské postýlky, která bude sloužit pro intenzivní péči ve formě respitních pobytů pro handicapované děti, kterému se pracovníci domova chtějí do budoucna věnovat. Celková cena postýlky se pohybuje okolo 70 000 CZK.

Dětský domov Krompach jsme podpořili částkou 15 000,- CZK, která dopomůže k zakoupení vozidla, které bude sloužit domovu pro převoz dětí do škol, za sportem nebo výlety. Dětský domov Krompach je speciálním domovem, kde většina dětí je v tomto zařízení díky soudnímu rozhodnutí, kdy stát ochraňuje děti před vlastními rodiči z důvodu fyzického či sexuálního násilí.

Poděkování