Stavíme novou výrobní linku

Jedině tak lze uspět ve stále se měnícím technologickém světě a na vysoce konkurenčním trhu. Je nezbytné investovat do automatizací. Díky automatizaci může firma nastavit lepší podmínky svým zákazníkům a dosahuje větší konkurenceschopnosti. Snaha o zavádění vysokého podílu automatizací do výroby spočívá ve snížení nákladů, zvyšuje efektivitu práce a dovoluje nabídnout našim zákazníkům větší rozsah produktů.

Od ledna 2020 oddělení technologie započalo s instalací další automatizované linky. Nová linka je určena na výrobu kondenzátorů typu GIC (Global Inner-fin Condenser). Pojďme se s novou linkou seznámit trochu blíže prostřednictvím V. Bartoně / Manažera před sériové technologie.

1. Kdy byla stavba nové linky GIC#1 zahájena?

Samotnou realizaci předcházelo schválení celého projektu, které probíhalo na několik kol s mateřskou společností Denso Corporation v Japonsku. Jedná se o velký projekt a celkově velkou investici. Schválení investice proběhlo začátkem prosince 2019, samotná stavba linky začala v lednu 2020. Stavba této linky stále probíhá a předpokládaný termín dokončení je plánován na červenec 2021, kdy by měla být zahájena sériová výroba.

2. Jaké oddělení má stavbu linky na starosti?

Jednalo se o spolupráci oddělení Sériová technologie, před sériová technologie a oddělení správy budou. Sériová technologie měla na starost přesun stávajících zařízení na novou pozici. Oddělení správy budov připravovalo připojení pro nová zařízení a všechny potřebné legislativní kroky. Před sériová technologie má na starost vývoj, instalaci celé nové linky včetně všech zařízení a rozběh do sériové výroby. Samozřejmě na přípravě celé linky s námi spolupracovalo mnoho externích firem.

1. Co bylo důvodem modernizace linky GIC#1 ?

Součástí GIC linky #1 je pec, která je již na hraně své životnosti. K dnešnímu roku bude naší peci 18 let, čímž se řadí mezi nejstarší pece v našem Densu a tak je nejvyšší čas na její obměnu. V návaznosti na tuto změnu a stále vyšší nároky trhu jsme byli nuceni přistoupit k modernizaci celé linky. To znamená, že některé zastaralé procesy, které byli převážně manuální nahradí více automatické díky kterým budeme moci zvýšit kvalitu našich výrobků. Zároveň obměnou stávající linky zvýšíme naši produkci kondenzátorů z této linky o 20%.

2. Jak dlouho bude stavba nové linky trvat?

Od vzniku konceptu až po zahájení sériové výroby mluvíme o 2 letech.

3. Čím bude nová linka výjimečná?

Snažíme se reagovat na vývoj trhu, na kterém je dlouhodobě patrný trend zavádění automatizace do provozů. Pro udržení naší silné silné pozice na výrobním trhu bylo nezbytné přistoupit k modernizaci. Nová linka bude z větší části plně automatizovaná. Její výstup bude o 20% vyšší. Prostorové nároky linky budou naopak o 30% nižší a to v konečném důsledku znamená, že jsme schopni z menšího prostoru vyrobit větší množství kusů. Prostor, který touto instalací uvolníme bude v budoucnu použít pro modernizaci Evaporátorové liky, která se v tuto chvíli připravuje.
Zároveň následujeme Globální politiku Densa ve snižování uhlíkové stopy. Kup příkladu naše nová pec bude mít nižší spotřebu dusíku a to více jak o polovinu. I naše nová lakovna nemalou měrou přispěje a to tím že bude používat na vypalování práškové barvy zbytkové teplo z naší pájecí pece. Zjednodušeně řečeno vypalování práškové barvy nás nebude skoro nic stát.

4. Jistě se jedná o velkou investici. Kdy předpokládáte její návratnost?

Podle našich výpočtů by se tato investice měla vrátit do 3 let.

5. Setkali jste se při realizaci s nějakými problémy?

Asi největší problém, který jsme řešili se týkal malého prostoru a současně velkého počtu strojů, které bylo třeba do tohoto prostoru umístit. Jinak v jsme v průběhu projektu nenarazili na žádné závažnější problémy.

6. Co bude nová linka vyrábět?

Tato linka je určena na výrobu kondenzátorů a to typu GIC (Global Inner-fin Condenser) a zároveň zde vyrábíme starý typ MF4, který již vybíhá.