Inženýr Metod

Podporuje rozvoj nových inovativních projektů (koncept ESC – Early Stage Control, reflektuje zkušenosti, navrhuje technologická zlepšení, vytváří standardy pro Severní Evropu), připravuje a rozvíjí koncepty balení a materiálové toky pro nové projekty.

Více zde

Mistr výroby

Organizuje a vede tým zaměstnanců, zaškoluje nové zaměstnance, zajišťuje správný chod strojů a zařízení.

Více zde

Vedoucí nástrojárny

Připravuje krátkodobou i dlouhodobou preventivní údržbu a plány oprav s ohledem na technické problémy a požadavky a na výrobní plány.

Více zde