Velké změny Technical Skills Competition

Po dlouhých letech své existence se soutěž Technical Skills Competition mění. Seznamy účastníků v posledních letech postrádají jména pracovníků z řad operátorů. Tato soutěž se stala doménou především pracovníků technicky zaměřených, kteří ovládli několik po sobě jdoucích ročníků v kategorii jednotlivců.

Tato soutěž obsahuje sedm různých disciplín, patří mezi ně například měření rozměrů, detekce vadných výrobků vadnými vzorky výrobku nebo detekce na základě standardního výrobku, kontrola materiálu a měření rozměrů okem. Některé z těchto disciplín jsou obtížnější než ty druhé, v těch obtížnějších pak mají výhodu technicky zaměření pracovníci, pro které jsou tyto disciplíny rutinní pracovní záležitostí. Soutěž se řídí mezinárodními standardy, které nelze měnit. Abychom při dalším ročníku, který se bude konat v sobotu 16.10.2021, podpořili vyšší účast pracovníků z výroby, budeme vyhlašovat novou kategorii. Kategorie jednotlivců a týmů tak bude rozšířena o další kategorii a to „Nejlepší pracovník z výroby“.

O výsledcích letošního ročníku soutěže Vás budeme informovat.