Přivítali jsme u nás zástupce Rady pro vědu, výzkum a inovace Libereckého kraje

Odborníci z oblasti výzkumu, vývoj a inovací Libereckého kraje ve čtvrtek 26.5.2022 na půdě společnosti DMCZ jednají o budoucích krocích v této oblasti.

Na schůzce se zástupci Rady pro vědu , výzkum a inovace Libereckého kraje (RVVI) , významné liberecké výrobní podniky, výzkumné instituce, agentury CzechInvest a Technické univerzity zabývaly koncepční podporou výzkumu, vývoje a inovací na území kraje. Jednali o možnostech spolupráce ve formálních projektech. Hlavními tématy bylo projednání hodnocení Regionálního inovačního programu roku 2021 a plán pro rok 2022. Dále se rada zabývala projekty Juniorního centra excelence kybernetické bezpečnosti, Idathon, Výzva OP JAK – Salk III, Chytřejší kraj – Výroční zpráva 2021 a přípravou prezentace MakerFair v Liberci. Na závěr jednání byli zástupci během prohlídky krátkých seznámení s naším hlavním závodem i výrobním portfoliem.