Slavnostní předání COBOTTY

Dnešního dne 10.3.2022 byla předána svému účelu COBOTTA, jež se stala prvním počinem nedávno uzavřeného partnerství mezi společnostmi DMCZ a iQLANDIÍ.

Hlavním cílem této spolupráce je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání s přímou vazbou na lepší uplatnění na trhu práce. Symbolické slavnostní předání se uskutečnilo přímo v prostorech iQFABLABU, kde našla COBOTTA jménem Karel své místo. Jméno Karel jsme zvolili z navrhovaných jmen našich zaměstnanců kvůli souvislosti mezi Karlem Čapkem a slovem robot, které se do povědomí veřejnosti dostalo právě díky tomu, že jej použil ve svém divadelním dramatu R.U.R. (zkratka z Rossumovi univerzální roboti). Slavnostní předání bylo započato úvodním slovem moderátora Mgr. Petra Desenského, po něm následovalo slovo ředitele science centra Mgr. Pavla Coufala a prezidenta společnosti DMCZ Homare Kotateho. Na závěr slavnostního předání připravili zástupci iQLANDIE pro pana Kotateho milou a vyčerpávající prohlídku prostor iQFABLABU.

Věříme, že tato spolupráce není naším posledním společným počinem.