Vedle striktního plnění jakostních požadavků zákazníků je pro společnost DMCZ samozřejmou prioritou dodržování všech zákonných norem vztahujících se k její činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Vyhlášením politiky pro otázky životního prostředí 1. listopadu 2010 a zavedením systému EMS podle norem EN ISO 14001:2015 (řízeného přístupu k životnímu prostředí) se společnost DMCZ zavázala ke snižování spotřeby surovin a energií, minimalizaci vzniku odpadů i prevenci znečišťování vod a ovzduší.

Od roku 2013 se DMCZ zapojila do projektu „Zelená firma“, v rámci kterého svým zaměstnancům nabízíme sběr drobných elektrozařízení a baterií.