Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří společně s kvalitou našich výrobků a ochranou životního prostředí mezi prioritní oblasti DMCZ. Abychom demonstrovali náš zvýšený zájem o BOZP, rozhodlo vedení společnosti DMCZ o zavedení Systému managementu BOZP (tj. OHSAS) dle normy ČSN OHSAS 18 001:2008. Stejně jako v oblastech kvality a životního prostředí se jedná o certifikovaný systém, jehož funkčnost je pravidelně ověřována externími auditory.

V současné době jsme ve fázi příprav zavádění systému OHSAS a naším cílem je certifikovat tento systém na podzim roku 2010.

Jedním z prvních kroků bylo vydání Politiky BOZP, v níž naleznete naše závazky s důrazem na preventivní přístupy a neustálé zlepšování.