Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří mezi prioritní oblasti DMCZ. Stejně jako v oblastech kvality a životního prostředí se jedná o certifikovaný sytém, jehož funkčnost je pravidelně ověřována.