Mezi hlavní priority DMCZ patří dosahování nejvyšší úrovně kvality a bezpečnosti našich výrobků v oblasti výroby klimatizačních jednotek vedoucí ke splnění potřeb a očekávání našich zákazníků. Firma je certifikovaná dle normy pro řízení jakosti IATF 16949:2016, kde jsou jasné požadavky pro zabezpečení potřeb zákazníka. Systém kvality je založen na definovaných požadavcích normy, jako je prevence, neustálé zlepšování procesů a předcházení opakování problémů. Zákazník požaduje výrobky bez jakýchkoliv chyb. Velký důraz je kladen i na rychlost reakce při zjištění problému a na rychlost nápravy.

Vedení společnosti si je vědomo důležitosti znalostí a dovedností zaměstnanců, a proto jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na jejich vzdělávání a zdokonalování. Celková stabilita firmy, její budoucnost a ziskovost je založena na neustálé zlepšující se dynamice jednotlivých pracovišť a na snižování interních i externích reklamací. Naše účast v nových projektech ukazuje na vysokou úroveň kvality výrobků.

Jedinečná laboratoř DENSO nabízí volná místa technikům.

Image is not available

V našem vývojovém týmu máme v současné době pětadvacet lidí, dalších deset se pak střídá na kontrolní fázi celého procesu.

Image is not available

S rozšiřující se výrobou a dalšími požadavky musíme týmy rozšířit.

Image is not available

Uvítáme zájemce, kteří mají obecně kladný vztah k technice, vítána je též zdatnost v matematice a dobrým předpokladem je i znalost fyzikálních principů výměny tepla.

Image is not available

Šikovní lidé mají u nás šanci vypracovat se od píky, možnosti profesního růstu jsou opravdu velké.

Image is not available

Mohou se podílet na zavádění klimatizací nové generace do sériové výroby nebo rozličnými způsoby kontrolovat kvalitu materiálu nebo hotových výrobků.

Image is not available

Než se výrobek dostane ke koncovým uživatelům, musí být naprosto dokonale vyladěn do posledních detailů, aby se předešlo následným reklamacím.

Image is not available

Klimatizační jednotky tak čekají testy na odolnost vůči vnějším vlivům, při kterých je pomocí speciálních zařízení vystavujeme extrémním podmínkám, ať již jde o minusové či plusové teploty vzduchu, zkoušíme odolnost vůči korozi a mnohé další, například jejich hlučnost.

Image is not available

Nikdo přece nechce díky klimatizaci neslyšet třeba rádio.

Image is not available

V další laboratorní místnosti pak můžete snadno nabýt dojmu, že jste se ocitli v nemocnici.

Image is not available

Elektronový mikroskop, který umí zanalyzovat narušení struktury výrobku a jeho chemické složení, vypadá jako nejmodernější lékařský přístroj.

Image is not available

Dalším z mnoha testů je i test odolnosti vůči vibracím. Ten je důležitý zejména s ohledem na kvalitu českých silnic.

Image is not available

Nikde jinde se na vibrace klimatizační jednotky netestují tak pečlivě a s tak velkým zatížením, jako právě v České republice.

Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider