Slavnostní vyhodnocení IV. ročníku Akademie)

V pondělí 16. 1. 2017 jsme za přítomnosti prezidenta společnosti a čerstvých deseti absolventů slavnostně vyhodnotili čtvrtý ročník Mistrovské akademie.

Více zde

Přijďte nahlédnout do našeho závodu v rámci připravované exkurze rodičů s dětmi rozhodujícími se o volbě svého povolání

Máte doma budoucího středoškoláka a stále se rozhodujete, kam podat jeho přihlášku na střední školu?

Více zde

Prostor k expanzi dostala také kvalita - nová laboratoř

V uplynulých měsících jsme často zmiňovali kroky vedoucí k zefektivnění systému logistiky a zjednodušení toku materiálu ve výrobě. V pozadí ale nezůstalo ani heslo „QUALITY FIRST“. V rámci projektu DANTOTSU vyrostla nejen Západní přístavba, ale došlo také ke sloučení našich dvou laboratoří dříve rozdělených na sériovou a před sériovou fázi do jednoho společného prostoru, který vznikl stavebními úpravami rozšiřujícími původní sídlo sériové fáze o nové patro. Celý projekt od výběru finálního layoutu po uvedení do provozu trval jeden rok a obnášel investici 13 mil. korun.

Více zde

DMCZ navštívil primátor města

21. dubna jsme měli tu čest poprvé provést naším závodem primátora města a představit mu při té příležitosti nejen historii DMCZ a portfolio výrobků, ale také naší vizi a budoucnost, ke které směřujeme.

Více zde

Ocenění Toyota Soběstačný dodavatel 2015

22. 3. předal prezident DSBE (Denso Sales Belgium) Takahashi Nagata a ochodní ředitel DSBE Nick Compton panu Balatkovi za přítomnosti managementu DMCZ cenu Toyota Motor Europe „Soběstačný dodavatel roku 2015“ („Self Reliant Supplier Award“).

Více zde

Přátelské novoroční setkání vedení společnosti s hejtmanem Libereckého kraje

Tradičním setkáním zahájili nový rok prezident společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o. (DMCZ) K. Balatka, ředitel plánování A. Murase a hejtman Libereckého kraje M. Půta. Hovořili o úspěších Densa v roce 2015, ale i příznivých výhledech do budoucnosti. Zároveň společně probrali témata nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců či vývoji v oblasti automobilového trhu.

Více zde

Setkání vedení společnosti DMCZ s primátorem města

Kromě hejtmana Libereckého kraje navštívil v novém roce prezident společnosti DMCZ K. Balatka společně s ředitelem plánování A. Murase primátora Liberce T. Batthyány.

Více zde

Japonský business v kontextu Evropy

27. října poctil DMCZ svou návštěvou Dr. Kawai a jeho kolegyně z University of Sussex, Dr. Sibunruang. Managementu společnosti přednesl přednášku o úspěšném japonském obchodu na evropském trhu, nahlédl do výrobního prostoru DMCZ a s několika zaměstnanci vedl anonymní diskuze pro svou studii zaměřenou na práci a motivaci zaměstnanců v japonských firmách sídlících v Evropě..

Více zde

DENSO EU přijalo etický kodex

S platností od 1.4.2015 přijalo a zveřejnilo DENSO Europe etický kodex platný pro všechny zaměstnance společnosti. Rozsáhlý dokument nastavuje pravidla a normy jednání zaměstnanců ve všech oblastech pracovního života.

Více zde

Japonský velvyslanec v libereckém Densu

Dne 25. 3. 2015 navštívila DMCZ skupina diplomatů z japonské ambasády. Delegaci vedl velvyslanec pan Yamakawa, kterého doprovodili vedle jeho choti také členové diplomatického sboru, šéf japonské obchodní komory pan Kumagai

Více zde

Denso podepsalo rámcovou smlouvu o spolupráci s Technickou Univerzitou Liberec

V pondělí 20. října byla podepsána rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi DMCZ a TUL. Za naši společnost se události zúčastnili prezident společnosti Karel Balatka, vedoucí výroby Michal Zechovský a vedoucí personalistiky Dušan Běláč. Technickou Univerzitu Liberec zastupovali rektor Zdeněk Kůs a prorektor Pavel Němeček.

Více zde

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013 ke stažení zde.

V DMCZ proběhla tisková konference

V sobotu 7. 6. 2014 v dopoledních hodinách proběhla v DMCZ tisková konference, jejímž cílem bylo poukázat na to, že DMCZ v Liberci už 10 let sériově vyrábí klimatizační jednotky a přiblížit společnost novinářům, odborné veřejnosti (ředitelům škol) a partnerům, s kterými je navázána dlouhodobá spolupráce v rámci CSR – společenské odpovědnosti.

Více zde

DMCZ oslavilo 10 vítězných let sériové výroby

DMCZ oslavilo 10 vítězných let sériové výroby.

Více zde

Senioři byli s DMCZ v ZOO

Ve středu 28. května proběhla další CSR aktivita určená seniorům z Domova pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou. Tentokráte jsme společně vyrazili na výlet do liberecké Zoologické zahrady. 

Více zde