Olympiáda zručnosti

Olympiáda

Technical Skills Competition 2017

Více zde

Expanze 2017

Expenze 2017

Začalo další rozšíření našeho závodu o 80x80m. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2017 a potrvají do konce fiskálního roku, tedy do konce března 2018.

Více zde

DMCZ při volbě povolání a praxí

Volba povolání

Na konci února jsme vyrazili na Burzu firem, která se ve skutečnosti opravdu podobala velkému tržišti. Na něm zaměstnavatelé z Libereckého kraje nabízeli studentům Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci volná místa pro absolvování jejich praxí.

Více zde

DMCZ zve do Jablonce nad Nisou na Živou knihovnu povolání

Živá knihovna

Projít se živou knihovnou povolání se budou moci ve středu 15. února žáci posledních ročníků základních škol v jabloneckém Eurocentru. Akce se stejnojmenným názvem má cíl motivovat zájem dětí o studium technických oborů. Živou knihovnu povolání podpořil svou záštitou také primátor Jablonce Petr Beitl.

Více zde

Slavnostní vyhodnocení IV. ročníku Akademie)

V pondělí 16. 1. 2017 jsme za přítomnosti prezidenta společnosti a čerstvých deseti absolventů slavnostně vyhodnotili čtvrtý ročník Mistrovské akademie.

Více zde

Přijďte nahlédnout do našeho závodu v rámci připravované exkurze rodičů s dětmi rozhodujícími se o volbě svého povolání

Máte doma budoucího středoškoláka a stále se rozhodujete, kam podat jeho přihlášku na střední školu?

Více zde

Prostor k expanzi dostala také kvalita - nová laboratoř

V uplynulých měsících jsme často zmiňovali kroky vedoucí k zefektivnění systému logistiky a zjednodušení toku materiálu ve výrobě. V pozadí ale nezůstalo ani heslo „QUALITY FIRST“. V rámci projektu DANTOTSU vyrostla nejen Západní přístavba, ale došlo také ke sloučení našich dvou laboratoří dříve rozdělených na sériovou a před sériovou fázi do jednoho společného prostoru, který vznikl stavebními úpravami rozšiřujícími původní sídlo sériové fáze o nové patro. Celý projekt od výběru finálního layoutu po uvedení do provozu trval jeden rok a obnášel investici 13 mil. korun.

Více zde

DMCZ navštívil primátor města

21. dubna jsme měli tu čest poprvé provést naším závodem primátora města a představit mu při té příležitosti nejen historii DMCZ a portfolio výrobků, ale také naší vizi a budoucnost, ke které směřujeme.

Více zde

Ocenění Toyota Soběstačný dodavatel 2015

22. 3. předal prezident DSBE (Denso Sales Belgium) Takahashi Nagata a ochodní ředitel DSBE Nick Compton panu Balatkovi za přítomnosti managementu DMCZ cenu Toyota Motor Europe „Soběstačný dodavatel roku 2015“ („Self Reliant Supplier Award“).

Více zde

Přátelské novoroční setkání vedení společnosti s hejtmanem Libereckého kraje

Tradičním setkáním zahájili nový rok prezident společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o. (DMCZ) K. Balatka, ředitel plánování A. Murase a hejtman Libereckého kraje M. Půta. Hovořili o úspěších Densa v roce 2015, ale i příznivých výhledech do budoucnosti. Zároveň společně probrali témata nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců či vývoji v oblasti automobilového trhu.

Více zde

Setkání vedení společnosti DMCZ s primátorem města

Kromě hejtmana Libereckého kraje navštívil v novém roce prezident společnosti DMCZ K. Balatka společně s ředitelem plánování A. Murase primátora Liberce T. Batthyány.

Více zde

Japonský business v kontextu Evropy

27. října poctil DMCZ svou návštěvou Dr. Kawai a jeho kolegyně z University of Sussex, Dr. Sibunruang. Managementu společnosti přednesl přednášku o úspěšném japonském obchodu na evropském trhu, nahlédl do výrobního prostoru DMCZ a s několika zaměstnanci vedl anonymní diskuze pro svou studii zaměřenou na práci a motivaci zaměstnanců v japonských firmách sídlících v Evropě..

Více zde

DENSO EU přijalo etický kodex

S platností od 1.4.2015 přijalo a zveřejnilo DENSO Europe etický kodex platný pro všechny zaměstnance společnosti. Rozsáhlý dokument nastavuje pravidla a normy jednání zaměstnanců ve všech oblastech pracovního života.

Více zde

Japonský velvyslanec v libereckém Densu

Dne 25. 3. 2015 navštívila DMCZ skupina diplomatů z japonské ambasády. Delegaci vedl velvyslanec pan Yamakawa, kterého doprovodili vedle jeho choti také členové diplomatického sboru, šéf japonské obchodní komory pan Kumagai

Více zde

Denso podepsalo rámcovou smlouvu o spolupráci s Technickou Univerzitou Liberec

V pondělí 20. října byla podepsána rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi DMCZ a TUL. Za naši společnost se události zúčastnili prezident společnosti Karel Balatka, vedoucí výroby Michal Zechovský a vedoucí personalistiky Dušan Běláč. Technickou Univerzitu Liberec zastupovali rektor Zdeněk Kůs a prorektor Pavel Němeček.

Více zde