DMCZ certifikát Zelené firmy již třičtvrtě roku

DMCZ je již přes 9 měsíců zapojena do projektu Zelená firma, jehož cílem je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. Při ekologické likvidaci lze celou řadu materiálu recyklovat a znovu použít.

Více zde

Další etapa projektu Odborníci do škol zrealizována

Ve dnech 20. - 22. 11. 2013 se konalo v DMCZ v rychlém sledu několik exkurzí pro celkem 84 studentů a jejich pedagogů ze Střední odborné školy a Gymnázia Liberec.

Více zde

V DMCZ proběhlo specializované školení

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2013 proběhlo v DMCZ specializované školení pro kolegy z DNDE.

Více zde

DMCZ pomohlo seniorům během sportovních her

Na svatého Martina, tj. 11. 11. 2013 proběhly v Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou Sportovní hry.

Více zde

V DMCZ proběhlo setkání s managementem

Dne 4. listopadu 2013 proběhlo pravidelné setkání managementu společnosti se zaměstnanci DMCZ.

Více zde

Zaměstnanci DMCZ obdrží vitamínové balíčky 2013

I letos v souvislosti s nadcházejícím chladným počasím si DENSO pro své zaměstnance připravila benefit na podporu zdraví v podobě vitamínových balíčků.

Více zde

Zaměstnanci DMCZ mají oběd zdarma

U příležitosti vítězství týmu z linky MQB HVAC v Evropském kole kroužků kvality pozvalo DMCZ své zaměstnace na oběd zdarma.

V DMCZ proběhl EU SAFETY SUB-COMMITTEE MEETING

Ve dnech 14. a 15. října 2013 proběhlo v DMCZ jednání evropského podvýboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU Safety Sub-committee Meeting). Jednalo se o setkání evropských pracovníků DENSO zodpovědných za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které pravidelně organizuje DENSO Evropa vždy v jiném výrobním závodě, a to třikrát do roka s cílem projednat aktuální problémy v dané oblasti.

Více zde

Zaměstnanci DMCZ pomáhali přírodě

V sobotu 12. října 2013 proběhl v obecním lese v Mníšku u Liberce již šestý ročník sázení stromků (jedlí bělokorých) s DMCZ. Slunečnou sobotu v prostředí krásné přírody strávilo 26 dospělých, 9 dětí a 2 psi. Za cca 20.000,- Kč bylo do připraveného prostoru oplocenky vysázeno celkem 100 ks jedlí bělokorých.

Více zde

DMCZ vyhrálo evropské kolo kroužků kvality

Dne 4. října 2013 v Liberci sedm týmů z DENSO poboček celé Evropy uzavřelo svou kapitolu v evropské soutěži kroužků kvality EQCC pro rok 2013. Vítězný tým, DMCZ, bude reprezentovat náš kontinent v Japonsku dne 21. listopadu 2013.

Více zde

V DMCZ proběhlo globální vzdělávání a trénink v oblasti TIE

V termínu od 15. do 30. října 2013 probíhalo v DMCZ vzdělávání zaměstnanců v TIE STEP 2 trénink. Školení bylo zaměřeno na zlepšení teoretických vědomostí, zkušeností v oblasti zlepšování výrobního systému v pobočkách DENSO na globální úrovni.

Více zde

Program REUS* vítěze

Úterý 24. září 2013 bylo „dnem D“ pro naše čtyři studenty, kteří přijeli do DNEU, kde prezentovali výsledky své činnosti v programu REUS, které dostali za úkol vyřešit v rámci své stáže.

Více zde

CSR - Zaměstnanci DMCZ jdou sázet stromky

Sobota 12. října 2013 | Oldřichov v Hájích V sobotu 12. října 2013 proběhne v obecním lese v Oldřichově v Hájích již 6. ročník sázení stromků.

Více zde

DMCZ hostí Evropskou soutěž kroužků kvality

pátek – 4. 10. 2013| Liberec – Centrum Babylon, DMCZ | V letošním roce se DMCZ zhostilo významné role pořadatele Evropského kola Kroužků kvality (EQCC 2013).

Více zde

Zaměstnanci DMCZ se mohou nechat očkovat proti chřipce

Stejně jako v loňském roce nabízí i letos DMCZ svým zaměstnancům bezplatné očkování proti chřipce.

Více zde