CSR v Domově pro seniory Vratislavice n/Nisou)

Dne 26. března 2013 a 16. dubna 2013 proběhly další CSR aktivity určené seniorům z Domova pro seniory ve Vratislavicích. Konkrétně se jednalo o malování velikonočních vajíček se zdobením medových perníčků a sportovní hry.

Více zde

V DMCZ proběhla Toyota konference

Dne 16. dubna 2013 proběhl v PR Hall DMCZ 23. ročník konference členů Toyota Group. V čase 10:30 – 15:00 hod. jednalo o svých zkušenostech celkem 34 osob z 18 společností.

Více zde

Kvalitáři nových projektů potrénovali své znalosti

Ve dnech 15 - 16. 3. 2013 se zaměstnanci DMCZ z oddělení kvality nových projektů QA BD (Quality Assurance Business Development) sešli v Libverdě na speciálním workshopu, jehož cílem bylo prohloubit u zákaznických a dodavatelských inženýrů a specialistů laboratoře znalosti ESC procedury (Early Stage Control) a manažerské a prezentační dovednosti.

Více zde

v DMCZ proběhne v dubnu 2013 certifikační audit

V měsíci dubnu, od 9.4 do 11.4.2013 bude v DMCZ probíhat prodlužovací audit systému řízení jakosti - QMS. Cílem auditu je určit, zda DMCZ plní požadavky pro systém QMS specifikované v normě ISO/TS 16949:2009. Hlavní změna, která nastává je, že audit bude provádět nová certifikační společnost CSQ certification.

Více zde

DMCZ podporuje recyklaci elektroodpadu

DMCZ vstoupilo do projektu určeného všem firmám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. Hlavním cílem projektu Zelená firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Více zde

Zaměstnanci DENSO zvládli náročný test v jízdě zručnosti

Liberec, 22.3.2013 – Společnost DMCZ se již po čtvrté rozhodla ve dnech 15-16. března 2013 podpořit soutěž zručnosti řidičů vysokozdvižných vozíků (VZV). Na ploše větší než 900 m2, v prostoru Výcvikového centra, soutěžilo více jak 80 zaměstnanců oddělení logistiky, kteří při manipulaci s materiálem v náročné trati plné zatáček a obratů dosahovali průměrné rychlosti až 1m/s.

Více zde

Soutěž zručnosti řidičů Vysokozdvižných vozíků zná své vítěze

Ve dnech 15-16. března 2013 proběhlo ve Výcvikovém centru DMCZ již čtvrté kolo soutěže zručnosti řidičů vyskokozdvižných vozíků. Z cca 200 dřevěných palet byla na ploše kolem 900 m2 sestavena závodní trať o délce 160m, kterou účastníci projížděli buď bočními vozíky - retraky nebo čelními vozíky - ještěrkami. Soutěž pro své zaměstnance zorganizovalo oddělení logistiky za velké podpory Výcvikového centra.

Více zde

DMCZ navštívili předškoláci

Dne 19. března 2013 navštívilo Výcvikové centrum DMCZ 18 dětí z Mateřské školky (MŠ) Klášterní v Liberci.

Více zde

DMCZ odstartovalo nový ročník Kroužků kvality

Dne 15. 2. 2013 proběhla v DMCZ, za účasti Managementu oddělení výroby, zahajovací schůzka kroužků kvality (Kick off meeting). Zde byly nominovány týmy do interního kola, které je předběžně plánováno na 28. kalendářní týden tj. termín 8-14. 7. 2013.

Více zde

Významná setkání

Dne 11. března 2013 navštívili čelní představitelé DMCZ primátorku města Liberce, Bc. Martinu Rosenbergovou.

Více zde

DMCZ slavilo úspěch v EF aktivitách

Dne 1. 3. 2013 proběhlo v Maďarsku pravidelné setkání PKM ( Production Kaizen meeting), jehož úkolem je vyhodnocovat nejlepší zefektivňující aktivity fiskálního roku 2012, které byly zařazeny do výrobních procesů výrobních závodů DENSO v Evropě – tzv. EF aktivity (Excellent Factory).

Více zde

Druhý běh specializovaného školení

Ve dnech 7 až 8. března proběhlo v DMCZ další specializované školení pro kolegy z DNEU.

Více zde

DMCZ na Veletrhu pracovních příležitostí Praha

Dne 6. března 2013 se DMCZ poprvé účastnilo 19. ročník Veletrhu pracovních příležitostí na ČVUT Praha (České Vysoké Učení Technické), kde se každoročně prezentují nejprestižnější zaměstnavatelé celé České Republiky.

Více zde

Březen 2013 jízdy zručnosti zaměstnanců Logistiky

Dne 16. března 2013, během celopodnikové inventury, proběhne pro zaměstnance logistiky v Tréninkovém centru soutěž jízdy zručnosti. Jízdy zručnosti jsou vždy organizovány ve spolupráci s firmou Toyota Material Handling CZ. Jejich úkolem je zlepšovat pracovní dovednosti zaměstnanců DMCZ a jejich povědomí o bezpečnosti a kvalitě práce.

Více zde

DENSO podpořilo charitativní akci

DMCZ podpořilo 9. hejtmanský ples, který se uskutečnil v sobotu 16. 2. 2013 v libereckém Clarion Grandhotelu Zlatý lev, jehož výtěžek byl určen pro dobročinné účely.

Více zde